Nieuwsbrief Modem expertnetwerk ondersteunende technologie

We versturen ongeveer maandelijks een nieuwsbrief van Modem. 
* geeft verplicht aan
logopedist, ergotherapeut, opvoeder, ouder, ...
Eventueel de organisatie waar je werkt.